Sự khác nhau giữa Typescript và Es6

Định nghĩa

Typescript được phát triển bởi Microsoft và là một ngôn ngữ lập trình open-source. Trình biên dịch của typescript được viết chỉ cho typescript và nó được biên dịc ra Javascript.

Es6 được gọi là ECMA Script 6. Mục tiêu chính của Es6 là tạo ra một định dạng cho người dùng chung và trong cả AMD đều có lợi và nó là ngôn ngữ scripting. Nó chủ yếu giúp trong các apps bật scripting ở phía client.

Tính năng và tool

Typescript là tập hợp của Js và một số tính năng của chúng. VÀ nó cũng là tập hợp của một bộ tool và ngôn ngữ. Đơn giản Ts cũng là Js và nó hỗ trợ các Js file khác.

Typescript là một tool open-source. Và nó chạy cho mọi browser hoặc bất kì host nào. Thường chúng ta có 3 kiểu trong ts:

 1. Any type
 2. Built-in type
 3. User-defined type.

Format khi sử dụng identifier là bao gồm cả kí tự và chữ số nhưng mà chúng ta nên nhớ là identifier ko thể bắt đầu bằng các chữ số nên nó luôn luôn bắt đầu bằng một kí tự và sau đó là các chữ số. Nó không nên có khoảng trống và có bất kì keyword nào nhưng nó phải là duy nhất.

Es6 (ECMA scripts6) có nhiều tính năng mới:

 1. Modules
 2. Template Literals
 3. Collections
 4. Promise
 5. De-structuring Asignment

 

Để tìm hiểu thêm về syntax chuẩn của ts và es6 hãy nhấn vào link dưới đây.

Dưới đây là 7 sự khác nhau giữa Ts và Es6

Ý chính sự khác nhau giữa TS và ES6

 1. Nếu chúng ta so sánh giữa Ts và Es chúng ta sẽ ko tìm được nhiều điểm khác biệt. Vì mọi thứ chúng ta viết trên Ts được hỗ trợ bởi Es6 hoặc ngược lại. Ts là một extension của ESL (ở đây ý tác giả là có vài tính năng nữa được thêm vào Ts).
 2. Các Dev luôn luôn ưu ái Ts hơn vì nó có tính năng như class và modules nhưng giờ Es6 cũng vậy và bạn có thể dùng Balel đề downgrade về Es5 cho những browser khác.
 3. Giờ bạn sẽ xem nên chọn Ts hay Es6 nào. Nếu bạn muốn ưa kiểu check compile-time hoặc làm việc với một thư viện hoặc module mới thì Ts là lựa chọn của bạn rồi đấy. Nếu nó là project lớn và chúng ta cần sử dụng nhiều dev thì ts đúng là sự lựa chọn tốt nhất => kết quả ts vẫn hơn
 4. Es6 ưa thích khi là một project nhỏ. Một điều chúng ta cần nhớ ở đây nếu chúng ta cần testing workflow nhỏ thì Es là sự lựa chọn tốt nhất.

So sánh

So sánh cơ bản Typescript ES6
Định nghĩa Ts để loại bỏ các lỗi của dev ES6 thì tương đối linh hoạt hơn trong tg phát triển
Giải thích Ts thì một ngôn ngữ lập trình open-source và miễn phí. Nó được phát triển và duy trì bởi Microsoft ES6 là một phiên bản của ECMA Script (ES), là một ngông ngữ scripting đặc tả được tiêu chuẩn hóa bởi quốc tế ECMA
Lợi ích Ts hỗ trợ tất cả nguyên kiểu dữ liệu ES6 sẽ ko hỗ trợ
Biến 3 phạm vi biến:

·       Phạm vi global

·       Phạm vi class

·       Phạm vi local

2 phạm vi biến:

·       Phạm vi global

·       Phạm vi local

 

Điều kiện 1.    If

2.    If-else

3.    Else … if

4.    Switch

1.if

2.if-else

3.else-if

4.switch-case

Modules Có 2 kiểu là internal và external modules Module trong ES6 thì được phân loại như việc import và export một module
Vòng lặp Cả hai đều giống vòng lặp Cả hai đều giống vòng lặp

 

Kết luận

Năm 1995, JavaScript được giới thiệu như là một ngôn ngữ typed script (khá yếu) bởi Netscape để tạo HTML động. Nếu chúng ta so sánh Ts và Es6 trên ý kiên của tôi Ts đang có nhiều ưu điểm hơn khi so sánh với ES6. Một ưu điểm chính của TS là nó sẽ chạy test nhanh trong tất cả JS để nhận định các cú pháp (syntax) lỗi. chúng ta có thể nâng cấp JS sang TS.

Cho TS, có 3 kiểu class nhưng trong es6 thì có 2 class. Class trong TS bao gồm Fields, Contructors, và function nhưng như tôi đã nói es6 chỉ có constructor và function.

Cuối cùng, tôi muốn kết luận TS tốt hơn tại sao bởi vì trong code TS thì cố định và xác nhận chính xác hơn trước khi được biên dịc qua JS và đẩy vào sản phẩm. Nếu chúng ta không so sánh điều này vậy chúng ta có thể dùng ES6, để làm rõ ràng hơn cả TS và ES6 thì sự khác biệt giữa chúng là kiểu static. Nếu chúng ta đang sử dụng bất kỳ công cụ nào khác để xác định lỗi code thì bạn có thể sử dụng JS.

Link tham khảo bài viết: https://www.educba.com/typescript-vs-es6/