Những quy tắc “vàng” trong làng thiết kế UI/UX Phần 2

Tiếp nối phần 1 phần 2 này chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm mọt số quy tắc nữa để tạo nên một quy chuẩn nhất định trong thiết kế 12.Remove lines and boxes Khi thiết kế, đôi khi bạn nên lùi lại một bước và quyết định xem liệu...

NEWS

Caching Images in React Native

Cache Images là điều mà chúng ta nên làm vì một vài lí do. Đầu tiên, nếu người dùng của chúng ta đang offline, họ...

SEO Backlinks | Do follow link Or No follow link

Do follow link when you run and develop a website, you are no stranger to you is the term backlink. For example, when referring to...

SEO Agency in Vietnam | Vietnam Number 1 SEO Agency

Looking for a SEO Agency in Vietnam ? AsiaKite is a Vietnam local professional SEO agency in Vietnam ! We set off to help SMEs...

Finding the Best Keywords for your Beauty Salon

Digital Media Marketing | How can it benefit you! You can target the local audience, also the international one. The audience can choose how they...

Social Media Management Package

Digital Media Marketing | How can it benefit you! You can target the local audience, also the international one. The audience can choose how they...

Local SEO Packages | Super charge your Local SEO

Local SEO | Why is important to businesses? Businesses want to focus on serving their local customers with the best quality of service. 46% of...